Mentala skiften (”Mental shifting”) är när en teriantrop tänker mer som sin djurtyp än vanligt, ofta med djuriskt beteende som följd. Detta kan ske olika starkt, och hela upplevelsen är väldigt personlig. Det är inte alla teriantroper som upplever skiften (kallade konteriantroper). Starka skiften beskrivs ofta som ett transliknande tillstånd, där man helt enkelt gör istället för att tänka. De kan också ge upphov till känslor som rastlöshet, sorg, lekfullhet, lugn och rädsla, beroende på sammanhang. Det är knappast förvånande att en varg blir rädd för bilar, eller att en ekorre inte vill sitta fint vid middagsbordet. Efteråt finns ofta en känsla av avslappning, man har helt enkelt fått utlopp för känslor och beteenden man kanske döljer i normala fall.

Ibland kan det hela vara svårt att kontrollera. Därför finns följande råd för teriantroper som upplever mentala skiften vid olämpliga tidpunkter:

– Ta vara på skiften som händer vid bra tillfällen, tryck inte undan alla skiften, passa på!

– Om du kan känna på dig dem innan, kan du ta dig till en plats där det inte är ett problem,  t ex ditt eget rum.

– Motionera, helst utomhus

– Uttryck din djursida lite i taget när det lämpar sig, annars kan övertrycket ge upphov till svårkontrollerade skiften.

– Om du verkligen känner dig trygg hos någon, var inte rädd för att visa hela dig, det kan kännas tröstande att förlita sig på någon.

– Många upplever att vissa saker kan trigga igång skiften. Lägg noga märke om detta stämmer på dig.

Desto äldre man blir desto lättare blir denna balansgång mellan människa och annat, kan man väl säga i allmänhet. Precis som att man får bättre självbehärskning överlag, och lär sig av sina misstag.

Tips för anhöriga:

– Prata om det när personen inte är skiftad, då verbal kommunikation kan vara svårt under ett skifte.

– Det är fortfarande din vän/bror/syster/älskling. Glöm inte bort det.

– Många teriantroper känner sig trygga när någon leker med dem, klappar dem eller på annat sätt visar omtanke på ett liknande sätt som mot riktiga djur. Vad som passar är individuellt, men påverkas även av vilket slags djur teriantropen identifierar sig med.

Annonser