You are currently browsing the tag archive for the ‘själ’ tag.

Från olika teriantroper kommer olika idéer om vad som skulle orsaka fenomenet. Här presenterar jag grunddragen i flera, även de jag själv tycker är ganska underliga.Viktigt att komma ihåg är att många blandar flera teorier, och en hel del bryr sig inte alls om att fundera om orsakerna.

Andliga teorier
Reinkarnation – Teriantropen levde sitt förra liv som djur, och minnena finns kvar i själen.

Själ i fel kropp – Vid själens skapelse är den skapad för en viss sorts organism. Något har gjort att själen hamnat i fel kropp från första början. Ungefär som ovan alltså, fast utan idén om återfödelse och flera liv efter varandra.

Naturliga schamaner – Teriantroper är födda med en naturlig talang för schamanism. Deras djurtyp är den astrala kropp som lämpar sig bäst för personen i själsresor. Framför allt diskuterat hos teriantroper som även utövar schamanism.

Neurologiska och psykologiska teorier
Prägling – Om ett barn utsätts i tidig ålder för djur, finns en viss risk för att de identifierar sig extremt starkt med det djuret, eller en vild variant av det djuret. Detta skulle då tänkas ha att göra med instinkten för ungar att prägla sig på den art som omger dem, ungefär som att nykläckta fågelungar kan se människor som ”föräldar” ifall det är människor som tar hand om den från början av livet.

Coping – identifikationen med ett djur växer fram som en psykologisk hanteringsmekanism, antingen medvetet eller undermedvetet, för att hantera jobbiga känslor, stress etc. Om denna hanteringsmekanism används ofta, kan det bli en konstant del av personligheten.

Neurologisk störning – En medfödd skillnad i hjärnans eller nervernas uppbyggnad ger vissa beteende- och känslomässiga skillnader gentemot neurotyper. Dessa beteendeskillnader vill teriantropen förklara för sig själv, och hittar då ett djur med liknande beteenden att identifiera sig med. Denna neurologiska egenhet skulle kunna ha en genetisk komponent. Denna och ovanstående psykologiska förklaringar verkar bli mer och mer populära.

Mild lykantropi – Det finns en ovanlig psykisk sjukdom som kallas klinisk lykantropi, som ofta har sin grund i schizofreni. Den drabbade tror sig förvandlas fysiskt till ett djur, ofta med beteendeändringar. Enligt denna teori skulle teriantropi vara en mildare och mer funktionell variant av samma psykiska störning. Få vill nog däremot se sig själva som ”sjuka”, och därför är det inte populärt att göra jämförelsen.

Det finns säkert fler. Med det här är en introduktion till hur teriantroper på internet försöker hitta förklaringar till sina känslor och beteenden. Med tanke på att forskarna fortfarande inte funnit någon tydlig orsak till transsexualism eller många neuropsykatriska störningar, så kommer svaret på även denna fråga att dröja länge.

/ Susitar

Annonser
Annonser